Teknisk

Lysevegen er eit svært stort prosjekt. Teknologisk er ikkje prosjektet grensesprengjande, men det skal sprengjast mykje fjell for å produsere 18 km hovudveg og 13 km fylkesveg med gang- og sykkelveg. Det meste av E39-delen av prosjektet  vil gå i fjell.

Statens vegvesen har eigne internettsider for prosjektet. Her kan du finne teknisk omtale med meir av prosjektet:

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e39svegatjornradal