Nyhende frå Vegvesenet

Det pågår for tiden bygging av to nye kollektivtiltak på Askøy, i regi av Askøypakken. Det største er på fv. 212 Flagget. [...]
10. september 2018
Source: Nyhende frå Vegvesenet
Onsdag 12. september markerer Statens vegvesen og entreprenør Risa AS byggestart på Sykkelstamvegen, mellom Asser Jåttensvei og Sandnes grense. [...]
10. september 2018
Source: Nyhende frå Vegvesenet
I dag blei den største elektro-kontrakten i Statens vegvesen inngått i Bergen. Det er ein entreprise på 382 mill. kroner. [...]
06. september 2018
Source: Nyhende frå Vegvesenet
Reguleringsplan for ny sykkelveg med fortau i Gravensteinsgata i Sogndal er no sendt ut på høyring. [...]
06. september 2018
Source: Nyhende frå Vegvesenet