Nyhende frå Vegvesenet

Plan- og miljøutvalet vedtok i møte 11. april 2018 å leggje framlegg til detaljregulering for E134 Vågsli–fylkesgrensa ut til offentleg ettersyn. [...]
19. april 2018
Source: Nyhende frå Vegvesenet
Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte i Uggdal torsdag 19. april klokka 18.00 i Grendatun. [...]
17. april 2018
Source: Nyhende frå Vegvesenet
Onsdag og torsdag denne veka skal all godstransport på heile Vestlandet registrerast i det som truleg blir norgeshistorias største godsundersøking. Målet er å kartlegge alt gods som blir frakta inn [...]
16. april 2018
Source: Nyhende frå Vegvesenet
Tunnelveggane i E39 Byfjordtunnelen og Mastrafjordtunnelen blir måla kvite denne veka. Arbeidet skjer om nettene, og då er det kolonnekøyring. [...]
16. april 2018
Source: Nyhende frå Vegvesenet
Statens vegvesen signerte torsdag kontrakt på rassikring av rv. 13 Vik-Vangsnes med Kruse Smith Entreprenør AS. Bygging av ein 2,9 km lang tunnel er hovudelementet i kontrakta. [...]
10. november 2017
Source: Nyhende frå Vegvesenet