Bompengar

Lysevegen – den nye E39 mellom Bergen og Os er kostnadsrekna til om lag 6,2 milliardar kroner (2012).

Det betyr i praksis at:

  • Det blir starta innkrevjing av bompengar på dei to eksisterande under anleggstida.
  • Når nyvegen blir opna, vil det bli tre bompengesnitt i dei åra vi treng for å betale ned låna som bompengeselskapet må ta opp.

Rabatt

I Stortingsvedtaket blir det slått fast kor mykje rabatt trafikantar kan få. Det vil komme meir og detaljert informasjon om dette i god tid før innkrevjinga tar til.