Lysevegen-kontrakt til Veidekke: Største enkeltkontrakt i Statens vegvesen

 

Med en kontraktsum på 2,3 milliarder kroner, kunne konsernsjef Arne Giske i Veidekke signere på den hittil største enkeltkontrakten som Statens vegvesen har inngått.

 

”Jeg takker foLysevegen giske-eidsnes 28-8-15 lrr tilliten”, sa Giske på vegne av 6.300 medarbeidere i Veidekke. Planleggingen har allerede pågått en tid og anleggsarbeidene vil starte i oktober.

 

”Vi er svært glade for at den nye veien til Os nå blir realisert etter rundt 50 års planleggingstid”, sa regionvegsjef Helge Eidsnes, som siktet til tidligere vegdirektør Olav Søfteland som startet sin karriere i Statens vegvesen i Hordaland med å se på mulige traseer for ny vei mellom Bergen og Os.  ”Den nye veien mellom Bergen og Os vil fylle viktige behov både lokalt, regionalt og nasjonalt”, fortsatte Eidsnes. ”Veien vil  gi en utvidet bo- og arbeidsregion, regionalt vil veien korte inn reisetiden mellom Stord og Bergen og vil utgjøre en viktig del av Kyststamvegen. Nasjonalt utgjør denne første strekningen en vesentlig del av en fremtidig innkorting av reisetiden mellom Kristiansand, Stavanger, Bergen og til Trondheim. Med bro over Bjørnafjorden og Rogfast realisert har vi kommet langt i å redusere reisetiden med en tredel fra sør til nord langs Kyststamvegen.”

 

Lokalt vil veien avløse dagens vei mellom Nesttun og Os som er både trafikkfarlig og miljøbelastende.  Den nye veien vil få en fartsgrense på 100 km/t, noe som vil gi en estimert reisetid mellom Bergen og Os på noe over 20 minutter.

 

Fakta

Kontakt K10 Svegatjørn-Fanavegen

6 tunnelportaler

23 kilometer tunnel

160.000 m2 veggelementer i betong

4 bruer med spennarmering

1,3 mål natursteinsmurer

Til toppen av sida