Lysevegen inngår rådgivningskontrakt

Det er inngått avtale Bergen Capital Management (BCM) og Bergen-Os Bompengeselskap as (Lysevegen) om rådgivning i tilknytning til bompengeselskapets låneopptak frem mot åpning av den nye veien mellom Os og Bergen i 2022. Selv om BCM har større rammekontrakter, er avtalen med Lysevegen det største enkeltprosjektet de er engasjert i.  BCM skal gi råd om å finne rimeligst mulig finansiering til lavest mulig risiko.

«Vi tar sikte på at anleggsarbeidene starter i løpet av høsten 2015 og at vi skal være klare med nødvendige midler til disposisjon for Statens vegvesen som er byggherre for prosjektet. Den nye veien er kostnadsberegnet til 6.5 milliarder kroner (2014) og bompengeselskapet skal lånefinansiere 40 prosent av dette, tilsvarende drøyt 2,6 milliarder kroner frem til åpning av veien,» sier daglig leder i bompengeselskapet, Torbjørn Wilhelmsen. «Vi er glade for at vi nå ser hen mot oppstart av anleggsarbeidene på en vei som har vært etterspurt i 25 år. Dagens rentebilde er svært attraktivt for prosjekter som dette, og vi vil gjøre vårt ytterste for å gjøre finansieringskostnadene så små som mulig. Derfor er vi glade for å ha fått BCM med i vårt team,» sier Wilhelmsen.

«Vi i BCM er glade for at vi som lokalt selskap med base i Bergen, har vunnet frem i konkurransen om å bli rådgiver for dette store prosjektet. BCM har flere større rammeavtaler på landsbasis, men dette prosjektet ser vi på som meget interessant og betydningsfullt for Bergensregionen” uttaler Gunnar Olseth, Partner i BCM.

 

FAKTA

Bergen-Os Bompengeselskap as (www.lysevegen.no) eies av Hordaland fylkeskommune og kommunene Bergen og Os i fellesskap.

Statens vegvesen er byggherre for prosjektet som omfatter i alt 18 kilometer tofelts vei, hvorav rundt 17 kilometer er i tunnel.

Statens vegvesen har ute de to første anbudene med svarfrist 21. april og 5. mai 2015

Prosjektet antas å åpne for trafikk i 2022.

 

Bergen Capital Management AS

http://www.bergencapitalmanagement.no/

Til toppen av sida