Fredag 12.september 2014 blir en merkedag: Regjeringen fremmer bompengesak til Stortinget

I statsråd i dag gikk regjeringen Solberg inn for å fremme en proposisjon til Stortinget for realisering av ny vei på E39- – Kyststamvegen mellom Svegatjørn i Os og Rådal i Bergen. Bompengeselskapet kaller vegen LYSEVEGEN, og den er kostnadsberegnet til 6,5 milliarder kroner (2014). Av dette skal Staten ta 3,9 milliarder kroner, mens trafikantene skal finansiere 2,6 milliarder kroner – 40% av kostnadene. Det var stortingsrepresentanetene Torill Eidsheim (H) og Gjermund Hagesæter (Frp) som representerte regjeringen da nyheten ble offentliggjort.

DSC_5436 hagesæter og eidsheim

«Dette er fantastisk,» sa ordfører Terje Søviknes da nyheten ble sluppet for media og inviterte gjester på Oseana i dag. Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen kvitterte med å si at nå kommer Bergen og Os mye nærmere hverandre.

DSC_5459 kake-samarbeid

Samferdselsminister Ketilk Solvik-Oslsen sier i en pressemelding at anleggstart vil finne sted i 2015. «Med nær 18 kilometer ny firefelts veg blir vi kvitt ein flaskehals på E39. Vi får ein utbetring som sikrar tryggare, meir miljøvenleg og effektiv transport der trafikken i dag fører til mange ulykker og store miljøulemper. Utbygginga er viktig for næringsutviklinga i aksen Os-Bergen og for å styrkje sambandet mellom vekstområda langs E39 på heile strekninga mellom Stavanger og Bergen.»

Fylkesvaraordfører Mona Vellsesnes understreket også betydningen av det som nå skal skje, mens Gustav Bahus som leder Samferdselsutvalet i fylkeskommunen  pekte på miljøfordeler og tryggere transport i tillegg til å uttrykte alles glede over at ventetiden for realisering av prosjektet nå er over.

Stortinget vil ta beslutning om prosjektet i løpet av høsten, slik at Statens vegvesen kan gå videre med utlysing av anbud og planlegge det første spadestikket på Lysevegen.

DSC_5461 kake - lysevegen

Tekst og foto: Torbjørn Wilhelmsen

 

Til toppen av sida