Lysevegen – trygg, effektiv og reduserer avstanden mellom Bergen og Os

Lysevegen – trygg, effektiv og reduserer avstanden mellom Bergen og Os Lysevegen erstatter den gamle E39 mellom Bergen og Os. Vegen er ein av dei mest trafikkerte på Kyststamvegen – som igjen er ein del av det Trans-Europeiske vegsystemet. Vegen er planlagt over mange år og er etterlengta i endå fleire. Dersom det blir vedtak om realisering av prosjektet i Stortinget påsketider 2014, kan arbeidet på anlegga starte vinteren 2014/2015. I så fall kan Lysevegen opne i 2020.

Vi vil halde deg oppdatert på framdrifta i prosjektet.

Til toppen av sida